F11/I-IV vån

Wolffskavägen 36, 65200 VASA

Man kommer in i byggnad F11 via flera dörrar.
Affärerna på gatunivå har sina egna ingångar på byggnadens östra sida.
Det finns en hiss på byggnadens västra sida.
Man kommer till den andra våningen, den s.k. hantverkarbyn, från lastbryggan på norra sidan.
Trapporna finns på byggnadens södra sida.

F11
F11

F11