F2A-B/I-III vån

Wolffskavägen 36, 65200 VASA

Man kommer till F2-byggnadens A-sida via torndörren, som ligger på Universitetsstrandens sida på det stora parkeringsområdet.

Man kommer till F2-byggnadens B-sida antingen via torndörren eller från Universitetsstrandens stora parkeringsområde eller via lastbryggan på byggnadens östra sida.

Det finns en hiss på byggnadens östra sida.


 

F2
F2A F2B

F2A

F2B