M10/I-IV vån

Universitetsstranden 2-6, 65200 VASA

Denna byggnad ligger nära korsningen mellan Wolffskavägen och Universitetsstranden.

Man kommer in i byggnaden genom huvudingången och via hissen, som ligger på korridorens sida.

Man kommer till företagen på gatunivå direkt från Universitetsstranden.

M10
M10

M10