Det finns cirka 280 parkeringsplatser i vårt parkeringsområde för hyresgäster och deras gäster.

Det finns 1h och 2h gästparkeringsplatser i vårt område, i vilka man ska använda en parkeringsskiva. Det är möjligt att på förhand ansöka om ett avgiftsfritt gästparkeringstillstånd för parkering per dag.

Det finns både parkeringsplatser utan kontakt och platser med värmestolpar för PYK:s hyresgäster. För dessa behövs parkeringstillstånd. Du kan fråga om lediga platser på PYK:s kontor.

Alla parkeringsplatser
1h gästplatser 1h gästplatser 1h gästplatser Parkeringsplats för rörelsehindrade Parkeringsplats för rörelsehindrade 2h gästplatser 2h gästplatser 2h gästplatser 2h gästplatser 2h gästplatser 2h gästplatser 2h gästplatser Platser utan kontakt som kan reserveras Platser utan kontakt som kan reserveras Platser utan kontakt som kan reserveras Platser utan kontakt som kan reserveras Platser utan kontakt som kan reserveras Platser utan kontakt som kan reserveras Plats utan kontakt som kan reserveras Platser utan kontakt som kan reserveras Plats utan kontakt som kan reserveras Platser utan kontakt som kan reserveras Platser utan kontakt som kan reserveras Platser utan kontakt som kan reserveras Platser utan kontakt som kan reserveras Plats utan kontakt som kan reserveras Platser med värmestolpe som kan reserveras 161-190 Platser med värmestolpe som kan reserveras 146-160 Platser med värmestolpe som kan reserveras 126-129 Platser med värmestolpe som kan reserveras 130-133 Platser med värmestolpe som kan reserveras 124-125 Platser med värmestolpe som kan reserveras 119-121 Platser med värmestolpe som kan reserveras 122-123 Platser med värmestolpe som kan reserveras 89-92 Platser med värmestolpe som kan reserveras 70-88 Platser med värmestolpe som kan reserveras 1-3

1h gästplatser

1h gästplatser

1h gästplatser

Parkeringsplats för rörelsehindrade

Parkeringsplats för rörelsehindrade

2h gästplatser

2h gästplatser

2h gästplatser

2h gästplatser

2h gästplatser

2h gästplatser

2h gästplatser

Platser utan kontakt som kan reserveras

Platser utan kontakt som kan reserveras

Platser utan kontakt som kan reserveras

Platser utan kontakt som kan reserveras

Platser utan kontakt som kan reserveras

Platser utan kontakt som kan reserveras

Plats utan kontakt som kan reserveras

Platser utan kontakt som kan reserveras

Plats utan kontakt som kan reserveras

Platser utan kontakt som kan reserveras

Platser utan kontakt som kan reserveras

Platser utan kontakt som kan reserveras

Platser utan kontakt som kan reserveras

Plats utan kontakt som kan reserveras

Platser med värmestolpe som kan reserveras 161-190

Platser med värmestolpe som kan reserveras 146-160

Platser med värmestolpe som kan reserveras 126-129

Platser med värmestolpe som kan reserveras 130-133

Platser med värmestolpe som kan reserveras 124-125

Platser med värmestolpe som kan reserveras 119-121

Platser med värmestolpe som kan reserveras 122-123

Platser med värmestolpe som kan reserveras 89-92

Platser med värmestolpe som kan reserveras 70-88

Platser med värmestolpe som kan reserveras 1-3