Historia

Tegelväggarnas berättelse – från bomullsfabrik till kontorslokaler

Brändö Företagscentrums lokaler har sanerats i en kulturhistoriskt värdefull, över 160 år gammal fabriksfastighet. I de nuvarande lokalerna tillverkades bomullstråd och bomullstyg ännu 1979.

Bomullsproduktion 1859–1979

Wasa Bomulls Manufaktur Aktiebolags fabrik var den första industrianläggningen som byggdes efter branden vid havskusten i ombyggda Vasa. Fabriken som August Alexander Levón grundat inledde sin verksamhet år 1859. Under sitt första verksamhetsår sysselsatte den 188 personer. Under de första 10 åren tillverkade fabriken endast bomullstråd, varefter man också började väva tyg. Under sina nästan 100 verksamhetsår hann fabriken tillverka bl.a. sy- och papperstråd, papperstyg, fiskenät och vadd.

År 1928 bytte bolaget namn till Vaasan Puuvilla Oy – Vasa Bomulls Ab. Högst antal anställda hade företaget år 1936, då det sysselsatte 1445 personer.

Fabrikens lönsamhet började senare minska, och därför fusionerades Vasa Bomulls Ab med Finlayson år 1964. Fabriken nådde dock inte nya höjder under Finlayson-perioden, och dess verksamhet upphörde 1980.

Från fabrik till kontorsfastighet och universitetscampus

År 1981 köpte Vasa stad Finlaysons fastighet för 12,5 miljoner mark.

I sin helhet var området som Vasa stad köpte 10 hektar till sin storlek, varav staden sålde 6,2 hektar till staten. År 1985 började man planera Vasas nya högskoleområde här, som idag är känt som ett av världens vackraste universitetscampus.

Vasa stad grundade Brändö Företagscentrum år 1982. Bolaget började renovera och hyra ut den gamla bomullsfabrikens lokaler till små och medelstora företag.