Beskrivning av dataskyddet

Brändö Företagscentrum Ab:s dataskyddsbeskrivningar

> Gå till dataskyddsbeskrivningen för kunder och samarbetspartners

> Gå till dataskyddsbeskrivningen för kameraövervakning

Dataskyddsbeskrivning för hemsidans användare

REgisterhållare

Brändö Företagscentrum Ab
FO-nummer: 3255942-3
Wolffskavägen 36, 65200 Vasa
https://www.pyk.fi

Kontaktperson gällande frågor om registret

Servicekoordinator Jenna Hoffrén
Vaasa Facilita Oy Ab
tel 0400282440  
jenna.hoffren@vaasafacilita.fi

Tillämpning

Denna dataskyddsbeskrivning redogör för hur Brändö Företagscentrum Ab samlar in och behandlar dina personuppgifter när du använder webbplatsen www.pyk.fi.

Insamling och användning av personuppgifter

Brändö Företagscentrum samlar in och behandlar sina kunders och samarbetspartners personuppgifter. Uppgifterna används för hantering av kundrelationer, samt för webbplatsanalys och besöksstatistik.

Personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Information som samlas in via formulär

Brändö Företagscentrum behandlar de personuppgifter du har gett oss när du har fyllt i formulär på vår webbplats.

På formulären samlas in följande personuppgifter:

 • Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Information som samlas in med formulär lagras i webbplatsens databas under maximalt hela nästa kalenderår efter att formuläret skickats.

Kakor och motsvarande teknologier

På Brändö Företagscentrums webbplats används kakor och annan motsvarande teknologi. En kaka är en liten textfil som sparas på din enhet för att samla in och spara data om gjorda val på användarens webbläsare.

Google Analytics 4: På vår webbplats använder vi webbanalystjänsten Google Analytics, som följer upp och rapporterar användningen av vår webbplats. Data sparas i tjänsten 24 månader efter ett besök på webbplatsen.

Dealfront: Vi använder tjänsten Dealfront på vår sida, som samlar in information om webbplatsbesökare på företagsnivå. Tjänsten lagrar information i 24 månader efter besök på webbplatsen.

Dessutom används Google Tag Manager för att hantera kakor.

Vi ber om ditt samtycke till användning av dessa kakor då du besöker vår webbplats första gången. Du kan återkalla ditt samtycke till användningen av kakor när som helst via inställningsfunktionen för kakor som finns på webbplatsen. Inställningarna för kakor hittar du i kugghjulsikonen nere till vänster på sidan.

Överlåtelse av personuppgifter

Personuppgifterna kan behandlas av arbetstagarna på moderbolaget Vaasa Facilita samt dess dotterbolag, och av systerbolaget VP Facilities Oy Ab.

Personuppgifterna kan även behandlas av våra tjänsteleverantörer, som till exempel erbjuder oss informationsteknologi och analystjänster. Dataöverföringar utförs alltid i enlighet med dataskyddslagstiftningen och inom de gränser som den fastställer.

Brändö Företagscentrum kan även överlåta personliga uppgifter åt en tredje part vid eventuell omorganisering, sammansmältning eller försäljning av affärsverksamheten.

Överlåtelse av personuppgifter utanför EU och EES

Information överlåts i regel inte utanför EU eller EES. Vissa av produkterna vi använder, kräver dock att informationen överförs utanför EU:s gränser. Dessa är:

 • Google Analytics 4
 • Hubspot

Överföringarna baseras på standardklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen

Skydd av personuppgifter

Brändö Företagscentrum förhåller sig allvarligt till skyddet av person- och andra uppgifter. Brändö Företagscentrum sparar personuppgifter i sina datasystem, till vilka separat angivna personer har tillgång, och vilka är placerade i utrymmen som är skyddade med fysiska säkerhetsåtgärder.

Tillgång till databaser och system är möjligt endast med separat utfärdade personliga användarnamn och lösenord. Registerhållaren har begränsat åtkomsträttigheter och -behörigheter på ett sådant sätt att uppgifter endast kan ses och behandlas av personer som är nödvändiga för den lagliga behandlingen av personuppgifter.

För överföring av personuppgifter använder Brändö Företagscentrum system som är skyddade med separata användarrättigheter, vars teknologi förhindrar granskning av uppgifterna under överföringen. Vid överföring av uppgifter används krypterade kontakter som är skyddade med exempelvis SSL-kryptering.

rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning:

Rätt att få åtkomst: den registrerade har rätt att inspektera sina uppgifter och kräva rättelse och komplettering av eventuella fel.

Rätt att invända: den registrerade har rätt att invända mot behandlingen av uppgifter om uppgifterna behandlas olagligt eller utan tillstånd.

Rätt till radering: den registrerade har rätt att begära radering av sina personuppgifter i den mån de inte är nödvändiga för registerhållaren.

Rätt till överföring: den registrerade har rätt att få sina personuppgifteri en maskinöverförbar form för att att levereras till en annan registerhållare, om uppgifterna ska överföras enligt dataskyddslagstiftningen.

Rätt till överklagande: den registrerade har rätt att lämna in klagomål till dataskyddsombudet om hen anser att registerhållaren har brutit mot gällande dataskyddslagstiftning.

Dataskyddsbeskrivning för kunder och samarbetspartners

Registerhållare

Brändö Företagscentrum Ab
FO-nummer: 3255942-3
Wolffskavägen 36, 65200 Vasa
https://www.pyk.fi

Kontaktperson gällande frågor om registret

Servicekoordinator Jenna Hoffrén
Vaasa Facilita Oy Ab
tel 0400282440  
jenna.hoffren@vaasafacilita.fi

Insamling och användning av personuppgifter

Brändö Företagscentrum samlar in och behandlar sina kunders och samarbetspartners personuppgifter. Grunden för registerförandet är ett kundförhållande, personens samtycke till behandling av personuppgifter och/eller registerhållarens berättigade intresse. Personuppgfterna lagras så länge det är nödvändigt med hänsyn till syftet med användningen av personuppgifterna. Lagringstiden kan också påverkas av nationell lagstiftning.

Exempel på användning av personuppgifter:

 • För hantering av kundrelationer (t.ex. fakturering, kundservice)
 • För produktion och erbjudande av tjänster, samt för kommunikation och marknadsföring av dessa
 • För att garantera kundernas rättsliga skydd och säkerhet, skydda fastigheterna och dess egendom och förhindra brott (nyckelhantering, kameraövervakning och passerkontroll)
 • För verksamhetsutveckling, dataanalys och statistik

Personuppgifter samlas in på olika sätt. Vi samlar in, och behandlar information som:

 • Du har berättat för oss då du har varit i kontakt med oss
 • Vi fått via din arbetsgivare
 • Uppkommer i samband med ett besök på vår webbplats
 • Vi fått via övriga informationskanaler, t.ex. offentliga register

Exempel på personuppgifter som vi samlar in och behandlar:

 • Namn, kontaktuppgifter, yrkestitel, arbetsgivare, registernummer på bil
 • Kontakter och till dem relaterad korrespondens
 • Passernycklars ID-nummer, åtkomsträttigheter och användardata
 • Information som samlats in via kakor

Personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Överlåtelse av personuppgifter

Personuppgifterna kan behandlas av arbetstagarna på moderbolaget Vaasa Facilita och dess dotterbolag, samt av systerbolaget VP Facilities Oy Ab.

Personuppgifterna kan även behandlas av våra tjänsteleverantörer, som till exempel erbjuder oss informationsteknologi och analystjänster. Dataöverföringar utförs alltid i enlighet med dataskyddslagstiftningen och inom de gränser som den fastställer.

Brändö Företagscentrum kan även överlåta personliga uppgifter åt en tredje part vid eventuell omorganisering, sammansmältning eller försäljning av affärsverksamheten.

Brändö Företagscentrum kan också behöva lämna ut personuppgifter enligt lag, antingen i samband med rättsliga förfaranden eller på begäran av myndigheter.

Överlåtelse av personuppgifter utanför EU och EES

Information överlåts i regel inte utanför EU eller EES. Vissa av produkterna vi använder, kräver dock att informationen överförs utanför EU:s gränser. Dessa är:

 • Google Analytics 4
 • Hubspot

Överföringarna baseras på standardklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen.

Skydd av personuppgifter

Brändö Företagscentrum förhåller sig allvarligt till skyddet av person- och andra uppgifter. Brändö Företagscentrum sparar personuppgifter i sina datasystem, till vilka separat angivna personer har tillgång, och vilka är placerade i utrymmen som är skyddade med fysiska säkerhetsåtgärder.

Tillgång till databaser och system är möjligt endast med separat utfärdade personliga användarnamn och lösenord. Registerhållaren har begränsat åtkomsträttigheter och -behörigheter på ett sådant sätt att uppgifter endast kan ses och behandlas av personer som är nödvändiga för den lagliga behandlingen av personuppgifter.

För överföring av personuppgifter använder Brändö Företagscentrum system som är skyddade med separata användarrättigheter, vars teknologi förhindrar granskning av uppgifterna under överföringen. Vid överföring av uppgifter används krypterade kontakter som är skyddade med exempelvis SSL-kryptering.

Det manuella materialet finns i lokaler som skyddas av fysiska säkerhetsåtgärder.

rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning:

Rätt att få åtkomst: den registrerade har rätt att inspektera sina uppgifter och kräva rättelse och komplettering av eventuella fel.

Rätt att invända: den registrerade har rätt att invända mot behandlingen av uppgifter om uppgifterna behandlas olagligt eller utan tillstånd.

Rätt till radering: den registrerade har rätt att begära radering av sina personuppgifter i den mån de inte är nödvändiga för registerhållaren.

Rätt till överföring: den registrerade har rätt att få sina personuppgifteri en maskinöverförbar form för att att levereras till en annan registerhållare, om uppgifterna ska överföras enligt dataskyddslagstiftningen.

Rätt till överklagande: den registrerade har rätt att lämna in klagomål till dataskyddsombudet om hen anser att registerhållaren har brutit mot gällande dataskyddslagstiftning.

Dataskyddsbeskrivning för kameraövervakning

registerhållare

Brändö Företagscentrum Ab
FO-nummer: 3255942-3
Wolffskavägen 36, 65200 Vasa

Kontaktperson gällande frågor om registret

Fastighetschef Pekka Volama
tel 050 538 0609
pekka.volama@pyk.fi

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Kameraövervakningsbilder samlas in på området kring Brändö Företagscentrums fastighet på Wolffskavägen.

Kamerabilder samlas in för att skydda företagets och hyresgästers egendom i området, samt för att förebygga, utreda och analysera eventuella farosituationer.

Informationsinnehållet i registret

Registrets datainnehåll består av videobild som samlas av flera inspelningskameror. Lagringstiden är i genomsnitt 1 månad. Om det görs anmälan om skadegörelse eller annat brott under lagringstiden kommer inspelningen att bevaras under den tid som behövs för att utreda brottet.

Ordinarie informationskällor

Uppgifterna hämtas från flertalet kameror som finns i området och som ägs av företaget. Det finns skyltar som berättar om kameraövervakningen.

Överlåtelse av personuppgifter

Bildmaterialet överlämnas inte i regel till någon tredje part. Registrets uppgifter kan överlämnas inom samma företagskonsern, när det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna dataskyddsanvisning. Kameraövervakningens bildmaterial kan också överlämnas till myndigheter.

Data överförs inte utanför EU eller ESS.

Skydd av personuppgifter

Inspelninganra från kameraövervakningen skyddas av lösenord. Endast utsedda personer inom företaget har tillgång till materialet.

rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera sina uppgifter i registret, samt kräva rättelse av felaktiga personuppgifter och radering av uppgifterna.

Gransknings-, rättelse- och raderingsbegäranden kan endast göras personligen, och bör hänvisas till registrets kontaktperson. Man har rätt att utan kostnad granska sina uppgifter i registret en gång per år.