Tietosuojaselosteet

Palosaaren Yrityskeskus Oy:n tietosuojaselosteet

> Siirry asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tietosuojaselosteeseen

> Siirry kameravalvonnan tietosuojaselosteeseen

VERKKOSIVUN KÄYTTÄJÄN TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Palosaaren Yrityskeskus Oy
Y-tunnus 3255942-3
Wolffintie 36, 65200 Vaasa
https://www.pyk.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Palvelukoordinaattori Jenna Hoffrén
Vaasa Facilita Oy Ab
puh 0400282440  
jenna.hoffren@vaasafacilita.fi

SOVELTAMINEN

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Palosaaren Yrityskeskus Oy kerää ja käsittelee henkilötietojasi, kun käytät verkkosivua www.pyk.fi.

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN JA KÄYTTÖ

Palosaaren Yrityskeskus kerää ja käsittele asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden henkilötietoja, mm. asiakkaan ja meidän välisen suhteen hoitamista sekä sivustoanalytiikkaa ja kävijätilastointia varten.

Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

LOMAKKEILLE KERÄTTÄVÄÄ TIETOA

Palosaaren Yrityskeskus käsittelee henkilötietoja, jotka olet antanut meille, kun täytät verkkosivuillamme olevia lomakkeita.

Lomakkeilla voidaan kerätä seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lomakkeilla lähetetyt tiedot säilytetään verkkosivuston tietokannassa enintään seuraava täysi kalenterivuosi lomakkeen lähettämisestä.

VERKKOSIVUN EVÄSTEET JA VASTAAVAT TEKNOLOGIAT

Palosaaren Yrityskeskuksen verkkosivuilla käytetään evästeitä ja muita vastaavia teknologioita. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu laitteeseesi keräämään ja tallentamaan tietoa käyttäjän verkkoselaimella tehdyistä valinnoista.

Google Analytics 4: Käytämme sivustollamme Google Analytics 4 -verkkoanalytiikkapalvelua, joka seuraa ja raportoi verkkosivumme käyttöä. Palvelussa tietoja säilytetään 24 kuukautta verkkosivulla vierailun jälkeen.

Dealfront: Käytämme sivustollamme Dealfront-palvelua, joka kerää tietoa sivuston vierailijoista yritystasolla. Palvelussa tietoja säilytetään 24 kuukautta verkkosivulla vierailun jälkeen.

Verkkosivuillamme käytetään lisäksi Google Tag Manageria evästeiden hallinnoimiseksi.

Pyydämme suostumustasi näiden evästeiden käyttöön, kun vierailet verkkosivuillamme ensimmäistä kertaa. Voit perua suostumuksesi evästeiden käyttöön koska vain sivuilla olevista evästeasetuksista. Evästeiden asetuksiin pääsee sivun vasemmassa alalaidassa olevasta hammasrataskuvakkeesta.

Henkilötietojen LUOVUTUKSET

Henkilötietoja voivat käsitellä emoyhtiö Vaasa Facilitan ja sen tytäryhtiöiden työntekijät, sekä sisaryhtiö VP Facilities Oy Ab:n työntekijät.

Henkilötietoja saattaa käsitellä myös palveluntarjoajamme, jotka tarjoavat meille esim. tietotekniikka- ja analytiikkapalveluita. Tietojen siirrot toteutetaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Palosaaren Yrityskeskus saattaa luovuttaa henkilökohtaisia tietoja myös liiketoiminnan uudelleenorganisoinnin, yhdistymisen tai myynnin yhteydessä em. toimeen liittyvälle kolmannelle osapuolelle.

Tietojen siirto eu:n ja eta:n ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietyt käyttämämme tuotteet edellyttävät tietojen siirtämistä EU:n ulkopuolelle:

– Google Analytics 4
– Hubspot

Siirtojen perusteena on Euroopan komission hyväksymät vakiolausekkeet.

HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN SUOJAUS

Henkilötietoja sisältävät tietokannat ovat palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.

Palosaaren Yrityskeskus käyttää henkilökohtaisten tietojen siirroissa erillisillä käyttöoikeuksilla suojattuja järjestelmiä, joiden teknologia estää tietojen tarkastelun siirron aikana. Tietojen siirrossa käytetään salattuja yhteyksiä, jotka on suojattu esimerkiksi SSL-salauksella.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

Tarkastusoikeus: rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteröityä koskevat tiedot ja vaatia mahdollisten virheiden korjaamista ja täydentämistä.

Vastustamisoikeus: rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli tietoja on käsitelty lainvastaisesti tai luvattomasti.

Poisto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot siltä osin kuin ne eivät ole rekisterinpitäjän tehtävien kannalta tarpeellisia.

Siirto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat siirrettävät henkilötiedot koneellisesti siirrettävässä muodossa toimitettavaksi toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli kyseessä on tietosuojalainsäädännön perusteella siirrettävät tiedot.

Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo rekisterinpitäjän rikkoneen voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietojen käsittelyssä.

ASIAKKAIDEN JA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Palosaaren Yrityskeskus Oy
Y-tunnus 3255942-3
Wolffintie 36, 65200 Vaasa
https://www.pyk.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Palvelukoordinaattori Jenna Hoffrén
Vaasa Facilita Oy Ab
puh 0400282440  
jenna.hoffren@vaasafacilita.fi

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN JA KÄYTTÖ

Palosaaren Yrityskeskus kerää ja käsittele asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden henkilötietoja. Rekisterin pitämisen perusteena on asiakassuhde, henkilön suostumus henkilötietojen käsittelylle ja/tai rekisteripitäjän oikeutettu etu. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käyttötarkoituksen kannalta. Säilytysaikaan voi vaikuttaa myös kansallinen lainsäädäntö.

Esimerkkejä henkilötietojen käyttötarkoituksista:

 • Asiakassuhteen hoitaminen (esim. laskutus, asiakaspalvelu)
 • Palveluiden tarjoaminen ja tuotanto, sekä niistä tiedottaminen ja markkinointi
 • Asiakkaiden oikeussuojan ja turvallisuuden takaaminen, kohteiden omaisuuden suojaaminen sekä rikosten ennaltaehkäiseminen (avainhallinta, kamera- ja kulunvalvonta)
 • Toiminnan kehittäminen, tietojen analysointi ja tilastointi

Henkilötietoja voidaan kerätä usealla eri tavalla. Keräämme ja käsittelemme tietoja, jotka esimerkiksi:

 • Olet kertonut meille, kun olet asioinut ja ollut yhteydessä kanssamme
 • Työnantajasi on luovuttanut meille
 • Syntyvät verkkosivuilla vierailun yhteydessä
 • Saadaan muista tietolähteistä, esim. julkisista rekistereistä

Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi, yhteystiedot, ammattinimike, työnantaja, auton rekisterinumero
 • Yhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto
 • Kulkuavaimien tunnistetiedot, käyttöoikeudet ja kulkutapahtumat
 • Evästeiden kautta kerätyt tiedot

Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen LUOVUTUKSET

Henkilötietoja voivat käsitellä emoyhtiö Vaasa Facilitan ja sen tytäryhtiöiden työntekijät, sekä sisaryhtiö VP Facilities Oy Ab:n työntekijät.

Henkilötietoja saattaa käsitellä myös palveluntarjoajamme, jotka tarjoavat meille esim. tietotekniikka- ja analytiikkapalveluita. Tietojen siirrot toteutetaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Palosaaren Yrityskeskus saattaa luovuttaa henkilökohtaisia tietoja myös liiketoiminnan uudelleenorganisoinnin, yhdistymisen tai myynnin yhteydessä em. toimeen liittyvälle kolmannelle osapuolelle.

Palosaaren Yrityskeskus saattaa joutua luovuttamaan henkilökohtaisia tietoja myös lakisääteisesti, joko oikeustoimiin liittyen tai viranomaisten pyynnöstä.

Tietojen siirto eu:n ja eta:n ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietyt käyttämämme tuotteet edellyttävät tietojen siirtämistä EU:n ulkopuolelle:

– Google Analytics 4
– Hubspot

Siirtojen perusteena on Euroopan komission hyväksymät vakiolausekkeet.

HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN SUOJAUS

Henkilötietoja sisältävät tietokannat ovat palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.

Palosaaren Yrityskeskus käyttää henkilökohtaisten tietojen siirroissa erillisillä käyttöoikeuksilla suojattuja järjestelmiä, joiden teknologia estää tietojen tarkastelun siirron aikana. Tietojen siirrossa käytetään salattuja yhteyksiä, jotka on suojattu esimerkiksi SSL-salauksella.

Manuaalinen aineisto sijaitsee tiloissa, jotka ovat suojattu fyysisin turvatoimin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

Tarkastusoikeus: rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteröityä koskevat tiedot ja vaatia mahdollisten virheiden korjaamista ja täydentämistä.

Vastustamisoikeus: rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli tietoja on käsitelty lainvastaisesti tai luvattomasti.

Poisto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot siltä osin kuin ne eivät ole rekisterinpitäjän tehtävien kannalta tarpeellisia.

Siirto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat siirrettävät henkilötiedot koneellisesti siirrettävässä muodossa toimitettavaksi toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli kyseessä on tietosuojalainsäädännön perusteella siirrettävät tiedot.

Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo rekisterinpitäjän rikkoneen voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietojen käsittelyssä.

KAMERAVALVONNAN TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Palosaaren Yrityskeskus Oy
Y-tunnus 3255942-3
Wolffintie 36
65200 VAASA

YHTEYSHENKILÖ Rekisteriä koskevissa asioissa

Kiinteistöpäällikkö Pekka Volama
puh 050 538 0609
pekka.volama@pyk.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Tallentavaa kamerakuvaa kerätään Palosaaren Yrityskeskus Oy:n Wolffintien kiinteistön alueella.

Kamerakuvaa kerätään yhtiön oman ja alueen vuokralaisten omaisuuden suojaamiseksi ja mahdollisten vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseen, selvittämiseen ja analysointiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterin tietosisältö koostuu useiden tallentavien kameroiden välittämistä kuvista (videokuva). Tallennusaika on keskimäärin 1 kk. Jos tallennusaikana tulee ilmoitus vahingonteosta tai muusta rikoksesta, nauhoitusta säilytetään tältä osin rikoksen selvittämiseksi tarvittava aika.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan alueella sijaitsevista useista yhtiön omistamista kameroista. Kohteessa kameravalvonnasta on ilmoitettu asiasta kertovilla kylteillä.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Kuvamateriaalia ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa saman konsernin sisällä, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin käsittelytarkoituksiin. Kameravalvonnan tietoja voidaan myös luovuttaa viranomaisille.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Kameravalvonnan tallenteiden rekisteri on suojattu salasanalla. Tallentimen tietoihin on pääsy vain yhtiön määrätyillä henkilöillä.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot sekä vaatia virheellisten henkilötietojen korjaamista ja henkilötietojesi poistamista.

Tarkastus-, korjaus- ja poistamispyynnöt voi tehdä vain henkilökohtaisesti, ja ne tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastusoikeuden käyttäminen on mahdollista maksutta kerran vuodessa.