Tietosuojaseloste

Palosaaren Yrityskeskus Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Palosaaren Yrityskeskus Oy

Y-tunnus 3255942-3
Wolffintie 36, 65200 Vaasa
https://www.pyk.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jos haluat lisätietoja Palosaaren Yrityskeskuksen tietosuojakäytännöstä, ota meihin yhteyttä, vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian.

Vaasa Facilita Oy Ab
Yrittäjänkatu 17
65380 VAASA

Jenna Hoffrén
Palvelukoordinaattori 
jenna.hoffren@vaasaparks.fi

Soveltaminen

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Palosaaren Yrityskeskus Oy kerää ja käsittelee henkilötietojasi, kun käytät verkkosivua www.pyk.fi.

Henkilötietojen kerääminen ja käyttö

Palosaaren Yrityskeskus kerää ja käsittele asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden henkilötietoja, mm. asiakkaan ja meidän välisen suhteen hoitamista sekä sivustoanalytiikkaa ja kävijätilastointia varten.

Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Lomakkeille kerättävää tietoa

Palosaaren Yrityskeskus käsittelee henkilötietoja, jotka olet antanut meille, kun täytät verkkosivuillamme olevia lomakkeita.

Lomakkeilla voidaan kerätä seuraavia henkilötietoja:

  • Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lomakkeilla lähetetyt tiedot säilytetään verkkosivuston tietokannassa enintään seuraava täysi kalenterivuosi lomakkeen lähettämisestä.

Verkkosivun evästeet ja vastaavat teknologiat

Palosaaren Yrityskeskuksen verkkosivuilla käytetään evästeitä ja muita vastaavia teknologioita. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu laitteeseesi keräämään ja tallentamaan tietoa käyttäjän verkkoselaimella tehdyistä valinnoista.

Käytämme sivustollamme Google Analytics 4 -verkkoanalytiikkapalvelua, joka seuraa ja raportoi verkkosivumme käyttöä. Palvelussa tietoja säilytetään 24 kuukautta verkkosivulla vierailun jälkeen.

Pyydämme suostumustasi näiden evästeiden käyttöön, kun vierailet verkkosivuillamme ensimmäistä kertaa. Voit perua suostumuksesi evästeiden käyttöön koska vain sivuilla olevista evästeasetuksista. Evästeiden asetuksiin pääsee sivun vasemmassa alalaidassa olevasta hammasrataskuvakkeesta.

Palvelu käsittelee sinusta seuraavaa tietoa:

  • arvio iästäsi ja sukupuolestasi
  • kielivalinta
  • tiedot vierailussasi käytettävästä selaimesta ja laitteesta
  • vierailusi kellonaika ja sivustolla avaamasi sivut
  • vierailusi istuntojen määrä ja keskimääräinen kesto
  • verkko-osoite, josta voidaan päätellä kaupunki tai alue
  • arvio kiinnostuksen kohteistasi
  • tieto sivustosta, jolta olet päätynyt Palosaaren Yrityskeskuksen verkkosivuille

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

Pidätämme oikeuden luovuttaa henkilötietoja Palosaaren Yrityskeskuksen konsernin emoyhtiö Vaasa Facilita Oy Ab:lle ja sen tytäryhtiöille. Saatamme myös luovuttaa henkilökohtaisia tietoja strategisille kumppaneillemme, jotka tarjoavat omia tuotteitaan ja palvelujaan yhteistyössä yhtiöiden kanssa. Tällaisissa tilanteissa on esimerkiksi kyse, joko PYK:n tai kumppanin tuotteen tai palvelun käyttöön liittyvästä teknisen integraation siirtämästä tiedosta tuotteiden tai palveluiden välillä. Palosaaren Yrityskeskus saattaa luovuttaa kumppanille henkilön yhteystietoja myös asiakaspalvelu- tai muuta viestintää varten.

Palosaaren Yrityskeskus saattaa luovuttaa henkilökohtaisia tietoja myös liiketoiminnan uudelleenorganisoinnin, yhdistymisen tai myynnin yhteydessä em. toimeen liittyvälle kolmannelle osapuolelle.

Henkilötietoja siirretään Googlelle Google Analytics-palvelun kautta. Henkilötietojen siirto perustuu antamaasi suostumukseen ja Google jatkokäsittelee näitä tietoja itsenäisenä rekisterinpitäjänä. Google Analyticsin keräämiin henkilötietoihin ei pääse käsiksi Palosaaren Yrityskeskuksen kautta.

Palosaaren Yrityskeskus saattaa joutua luovuttamaan henkilökohtaisia tietoja myös lakisääteisesti, joko oikeustoimiin liittyen tai viranomaisten pyynnöstä.

Henkilökohtaisten tietojen suojaus

Henkilötietoja sisältävät tietokannat ovat palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat erillisellä sopimuksella sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Palosaaren Yrityskeskus käyttää henkilökohtaisten tietojen siirroissa erillisillä käyttöoikeuksilla suojattuja järjestelmiä, joiden teknologia estää tietojen tarkastelun siirron aikana. Tietojen siirrossa käytetään salattuja yhteyksiä, jotka on suojattu esimerkiksi SSL-salauksella.

Käsittelyn tarkastus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

Tarkastusoikeus: rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteröityä koskevat tiedot ja vaatia mahdollisten virheiden korjaamista ja täydentämistä.

Vastustamisoikeus: rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli tietoja on käsitelty lainvastaisesti tai luvattomasti.

Poisto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot siltä osin kuin ne eivät oli rekisterinpitäjän tehtävien kannalta tarpeellisia.

Siirto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat siirrettävät henkilötiedot koneellisesti siirrettävässä muodossa toimitettavaksi toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli kyseessä on tietosuojalainsäädännön perusteella siirrettävät tiedot.

Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo rekisterinpitäjän rikkoneen voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietojen käsittelyssä.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 22.8.2023.