Gästplatser

Det finns 1 timmes parkeringsplatser på det stora parkeringsområdet på Universitetsstrandens sida. Parkeringsskiva eller gästparkeringstillstånd ska användas på parkeringsplatserna.

Brändö Företagscentrums hyresgäster kan på förhand ansöka om ett avgiftsfritt gästparkeringstillstånd för sina gäster.

Parkeringsskiva eller gästparkeringstillstånd ska användas på 2 timmars parkeringsplatser.

Brändö Företagscentrums hyresgäster kan på förhand ansöka om ett avgiftsfritt gästparkeringstillstånd för sina gäster.

 

Det finns två parkeringsplatser för rörelsehindrade i vårt parkeringsområde, en bredvid Cotton Club och en framför huvudingången till Wasa Sports Club.

Gästplatser
1 h gästplatser 1 h gästplatser 1 h gästplatser 2 h gästplatser 2 h gästplatser 2 h gästplatser 2 h gästplatser 2 h gästplatser 2 h gästplatser 2 h gästplatser Parkeringsplats för rörelsehindrade Parkeringsplats för rörelsehindrade

1 h gästplatser

1 h gästplatser

1 h gästplatser

2 h gästplatser

2 h gästplatser

2 h gästplatser

2 h gästplatser

2 h gästplatser

2 h gästplatser

2 h gästplatser

Parkeringsplats för rörelsehindrade

Parkeringsplats för rörelsehindrade