F13

Universitetsstranden 2-6, 65200 VASA

Man kommer in i byggnaden genom huvudingången vid Universitetsstrandens stora parkeringsområde

F13
F13

F13