Tjänster till hyresgäster

Du kan koncentrera dig på ditt arbete, PYK betjänar varje arbetsdag

Du kan koncentrera dig på ditt arbete, PYK betjänar varje arbetsdag
Vi hjälper med frågor som gäller lokaler, fastighetsskötsel eller parkering. Du kan kontakta oss per telefon, e-post eller genom att besöka vårt serviceställe.

> Kontaktuppgifter

SERVICESTÄLLE

Vi betjänar på vårt serviceställe varje vardag kl. 8–16 (fredagar kl. 8–15).

  • Mottagning och förvaring av postpaket
  • Uthyrning av parkeringsplatser
  • Nyckeltjänst

FASTIGHETSSKÖTSEL, BEVAKNING OCH STÄDNING

Du kan skicka oss servicebegäran och felanmälningar med den elektroniska blanketten. Du kan sköta brådskande ärenden genom att direkt kontakta fastighetschef Pekka Volama, tfn 050-538 0609.

> Gör en elektronisk servicebegäran

Vår egna fastighetsskötselpersonal sköter mindre reparationer effektivt.

Vår städfirma städar byggnadernas allmänna utrymmen på vardagar. Företagen ansvarar själva för renligheten i sina lokaler.
Byggnaderna bevakas av Avarn Security Oy.

Räddningsplan

Räddningsplan för fastigheten Wolffskavägen 36 hittar du via länken: https://pelsu.fi/palosaaren-yrityskeskus/ .
Vi ber att överse räddningsplan och bekräfta att den är läst.

MOTTAGNING OCH FÖRVARING AV POSTPAKET

Vi tar emot kundernas postpaket om beställaren själv inte är på plats för att göra det. När paketet kommer informerar vi kunden per e-post. Vi förvarar paketen på vårt serviceställe i ungefär två veckor.

KONFERENSRUM

Byggnaderna erbjuder konferensrum av flera olika storlekar och stilar som lämpar sig för möten med upp till 40 personer. Lokalerna är välutrustade och har WiFi. Konferensrummen hyrs ut på vardagar kl. 8–20.

> Boka konferensrum som passar dina behov

PARKERINGSPLATSER

Det finns parkeringsplatser i området för husens användare och deras gäster. Gästparkeringsplatser för 1h och 2h finns på bland annat Universitetsstrandens stora parkeringsplats samt framför Sports Gym. Dagspecifika gästparkeringstillstånd kan hämtas från vårt serviceställe.

> Se var parkeringsplatserna finns

AVFALLSHANTERING

Det finns två avfallskjul på Brändö Företagscentrums område, en i ändan av byggnad F12 och en annan på PYK-kontorets innergård, intill F10-byggnadens vägg.
I skjulen insamlas bland- och bioavfall, kartong-, plast-, metall- och glasförpackning, papper och batterier.

Du kan bekanta dig med sorteringsanvisningarna på Stormossens webbplats.

> Se var sopskjulen finns

LUNCHRESTAURANGER

Det finns flera lunchrestauranger inom promenadavstånd i vårt område, till exempel:

MOTIONSCENTRET

Nordens största motionscenter, Wasa Sports Club, finns i PYK:s lokaler. Motionscentret har ett stort utbud av gymutrustning, mångsidiga tjänster och gruppmotion.

Information för kunder

Denna PDF-fil innehåller grundläggande information om våra tjänster.

Mer information

Katja Antila

fastighetsassistent

+358 50 359 8541

Pekka Volama

fastighetschef

eIingenjör, fastighetsförvaltningsutbildning

+358 50 538 0609