Övrigt

PYK:s kunder har tillgång till två sopskjul på Wolffskavägen.

Följande avfallsslag samlas in i skjulen:
brännbart avfall, returkartong och -papper, returmetall och -glas, batterier.
Dessutom finns det ett bioavfallskärl i sopskjulet väster om byggnad F12.

Det finns några rökplatser med fimpkärl i vårt område.

Rökning är förbjudet inne i byggnaderna.

Hissen finns på västra sidan av byggnad F11, på lastbryggans sida i byggnad F2 och på norra sidan av byggnad M10.

Övrigt
Sopskjul Sopskjul Rökplats Rökplats Rökplats Hiss F2 Hiss F11 Hiss M10

Sopskjul

Sopskjul

Rökplats

Rökplats

Rökplats

Hiss F2

Hiss F11

Hiss M10