Övrigt

PYK:s kunder har tillgång till två sopskjul på Wolffskavägen.

Följande avfallsslag samlas in i skjulen:
bland- och bioavfall, kartong-, plast-, metall- och glasförpackningar, papper och batterier.

Det finns några rökplatser med fimpkärl i vårt område.

Rökning är förbjudet inne i byggnaderna.

Hissen finns på västra sidan av byggnad F11, på lastbryggans sida i byggnad F2 och på norra sidan av byggnad M10.

Övrigt
Sopskjul 1 Sopskjul 2 Rökplats Rökplats Rökplats Hiss F2 Hiss F11 Hiss M10

Sopskjul 1

Sopskjul 2

Rökplats

Rökplats

Rökplats

Hiss F2

Hiss F11

Hiss M10