F8/F9

Wolffskavägen 36, 65200 VASA

Brändö Företagscentrums kontor ligger på samma sida som F2-byggnadens lastbrygga och på västra sidan av F10-byggnaden på innergården.

Skorstensbastun kännetecknas av sin 85 m höga skorsten.

Cotton Clubs ingång ligger bredvid skorstensbastun, till höger om det stora parkeringsområdet.

F8/9
F8/9

F8/9