I Brändö Företagscentrum påbörjas en omfattande renovering – först i tur står byggnad F11

I sommar går startskottet för Brändö Företagscentrums omfattande renoveringsprojekt. Först ut är byggnad F11, där renoveringsbehovet är som störst. Inom de kommande tio åren planeras även en uppdatering av de övriga lokalerna i Brändö Företagscentrum.

— Ursprungigen publicerat i Vaasa Insider

I över 40 år har Brändö Företagscentrum Ab erbjudit mångsidiga företagslokaler i det gamla bomullsindustriområdet. Under årens lopp har byggnaderna på området i tur och ordning renoverats då det behövts.

Under de kommande tio åren kommer så gott som alla utrymmen på området att omvandlas till moderna, tillgängliga och energieffektiva företagslokaler. Projektet inleds med en renovering av byggnad F11, vars fasad mot Wolffskavägen välkomnar besökare från Vasa centrum.

Byggnad F11 är för tillfället i störst behov av renovering. Projektet börjar med rivningsarbeten i augusti-september i år, och enligt planen ska de renoverade lokalerna stå klara sommaren 2025.

Nästa år kommer byggnad F11 att erbjuda moderna kontorslokaler i en kulturhistoriskt värdefull fabriksmiljö, summerar Petteri Saarinen. Petteri är försäljningschef på Vaasa Facilita Oy Ab, som marknadsför företagslokaler ägda av Vaasa Facilita-koncernen.

Respektfull renovering av historiska lokaler

De gamla industrilokalernas fasader är skyddade, vilket innebär att byggnadernas yttre inte märkbart får förändras. Trots att F11-byggnadens insida omvandlas till moderna, tillgängliga och flexibla företagslokaler, vars husteknik även kommer att förnyas totalt, kommer byggnadens fasad också i fortsättningen att se likadan ut som den gör idag. Insidan erbjuder högt i tak, och tillsammans med de stora fönstren bidrar dessa drag till att skapa en känsla av historisk charm och karaktär.

– Som arkitekt för projektet valdes BST-Arkkitehdit Oy från Tammerfors. De har en gedigen erfarenhet av bland annat utvecklingen av Finlaysons fabriksfastigheter i Tammerfors, säger Mikko Harju, byggherrechef på VP Facilities Oy, som ansvarar för renoveringsarbetet.

”Byggnadens fasad kommer också i fortsättningen att se likadan ut som den gör idag”

Projektplaneringen är redan långt framskriden. Planeringen av konstruktionen och installationssamordningen sköts av Sweco Finland Oy, men övriga leverantörer har ännu inte valts.

– Det är fantastiskt att F11 nu renoveras, och att också de övriga byggnaderna på området uppdateras för att uppfylla dagens krav, säger Pekka Volama, fastighetschef på Brändö Företagscentrum.

Visionsbild av renoverad kontorsvåning i F11-byggnaden. (BST-Arkkitehdit)

Mångsidiga utrymmen för olika typer av användare

Av byggnadens fyra våningar, kommer de två översta våningarna att i fortsättningen bestå av större kontorslokaler. I de nedre våningarna planeras mindre kontorslokaler, men även butikslokaler, för att utöka tjänsteutbudet på området. Kontorslokalernas storlek kan variera mellan ca 30 och 500 m2, och butikslokalernas storlek mellan ca 50–200 m2.

F11-byggnadens nuvarande användare har redan tidigare blivit informerade om den kommande renoveringen. Ersättande lokaler erbjuds antingen från de andra byggnaderna på området, eller från koncernens andra objekt.

Brändö Företagscentrum erbjuder mångsidiga och kostnadseffektiva lokaler för olika typer av användare. Områdets läge nära stadens centrum och precis invid campusområdet gör det lägesmässigt attraktivt för många företag.

-Det är klart att renoveringen kostar något, men då den är klar, kan vi erbjuda nya, mycket mångsidiga utrymmen och kan på så vis bättre svara på företags och organisationers behov då det kommer till företagslokaler. Förhoppningsvis kommer de nya lokalerna också att främja samarbete och innovation företagen emellan. Med renoveringen tror vi att området kommer att bli ännu mer attraktivt, säger Saarinen.

Mer information om lediga lokaler ger Vaasa Facilitas Petteri Saarinen, tel. +358 46 8760 310 epost petteri.saarinen@vaasafacilita.fi

Text: Johanna Haveri
Översättning: Brändö Företagscentrum Ab

Petteri Saarinen, Pekka Volama, Mikko Harju.
Petteri Saarinen, Pekka Volama, Mikko Harju. (Fotograf Johanna Haveri)