Neotide har köpt Domus Bothnica på Brändö. Kullas: “Vi tänker långsiktigt”

Neotide Ab har köpt alla aktier i Kiinteistö Oy Vaasan Ylioppilastalo. Som säljare står Vasa universitets studentkårs fastighetsbolag VYY Holding Oy och Brändö Företagscentrum Ab, som båda tidigare ägde 50 % av aktierna vardera. Kiinteistö Oy Vaasan Ylioppilastalo äger Domus Bothnica-byggnaden på campusområdet i Brändö, där Neotide verkar sedan länge. Affären slöts torsdagen den 30 november 2023.

– Vi är verkligen glada över att ha fått möjligheten att köpa byggnaden där vi verkat sedan 2008, säger Neotide Ab:s verkställande direktör Johan Kullas. Vi tänker långsiktigt inom vårt bolag och genom att äga byggnaden kan vi också bättre utveckla egen verksamhet och möta det som framtiden kräver. Neotide växer som bolag och vi ser fram emot att ta nästa steg genom den här affären.

– Efter noggrant övervägande beslutade Vasa universitets studentkår och dess dotterbolag VYY Holding Oy att avstå ägandet av Domus Bothnica. Beslutet att sälja fastigheten grundar sig på diskussioner och analyser av den nuvarande situationen, som ägt rum i både studentkårens och dess dotterbolags styrelser samt i studentkårens fullmäktige. Att sälja vår andel av byggnaden är också ett konkret sätt att svara på studentkårens nya strategi som godkändes tidigare i år, konstaterar VYY:s generalsekreterare Lauri Tuohiniemi.

– Att sälja Domus Bothnica till Neotide är ett resultat av flera förhandlingar som genomförts under det senaste året.  Den nya ägaren känner till byggnaden mycket väl och köparens idéer för fortsatt utveckling känns lovande. Samtidigt kommer vi från vår sida genom affären att i framtiden kunna rikta resurserna ännu mer koncentrerat mot utvecklingen av den strategiskt valda helheten på Wolffskavägen 36, säger Brändö Företagscentrums verkställande direktör Ulla Mäki-Lohiluoma.

Ernst & Young Oy fungerade som konsult för säljarna i förberedelserna inför affären. Köpeskillingen offentliggörs inte.

Mer information:

Johan Kullas
Neotide Ab
tel. 0400 863 636, johan.kullas@neotide.fi

Lauri Tuohiniemi
VYY Holding Oy
tel. 044 324 8964, lauri.tuohiniemi@vyy.fi

Ulla Mäki-Lohiluoma
Brändö Företagscentrum Ab
tel. 040 573 3004, ulla.maki-lohiluoma@vaasafacilita.fi

Domus Bothnica