Kameravalvonnon rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä

Palosaaren Yrityskeskus Oy
Wolffintie 36
65200 VAASA

Yhteyshenkilö

Kiinteistöpäällikkö Pekka Volama
puh 050 538 0609
pekka.volama@pyk.fi
Wolffintie 36
65200 VAASA

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tallentavaa kamerakuvaa kerätään Palosaaren Yrityskeskus Oy:n Wolffintien kiinteistön alueella.

Kamerakuvaa kerätään yhtiön oman ja alueen vuokralaisten omaisuuden suojaamiseksi ja mahdollisten vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseen, selvittämiseen ja analysointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö koostuu useiden tallentavien kameroiden välittämistä kuvista (videokuva).

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan alueella sijaitsevista useista yhtiön omistamista kameroista.
Kohteessa kameravalvonnasta on ilmoitettu asiasta kertovilla kylteillä.

Tietojen säännönmukaiseiset luovutukset

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Kuvamateriaalia voidaan luovuttaa saman konsernin sisällä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kuvamateriaaliin on pääsy vain yhtiön määrätyllä henkilöllä.

Tietoverkossa yhteydet ovat salattuja.